De kracht van de vrouw

TRAINING VOOR VROUWEN

‘In elke vrouw zit een krachtige drijfveer, vol goede instincten, gepassioneerde creativiteit en tijdloos weten’                  Clarissa Pinkola Estés

Deze training is voor vrouwen die het krachtige, natuurlijke in zichzelf willen voeden en tot leven willen roepen. Zodat hun kwaliteiten weer tevoorschijn komen en voluit ingezet kunnen worden.

Het vrouwelijke in onze maatschappij ligt behoorlijk onder druk. Veel van de vrouwelijke kwaliteiten zijn ondergesneeuwd geraakt door een wereld waarin we, of het nou zomer is of winter, maar voortrazen. Vanuit het mannelijke willen we presteren, de beste zijn en controleren. Op zich is daar niks mee, mits de balans met het vrouwelijke niet ontbreekt. En dat is nu wel het geval. Het vrouwelijke staat voor verbinding met de natuur, relatiegerichtheid, intuïtie, kunnen luisteren, vertrouwen schenken en als het moet scherp en fel zijn.

Het wordt tijd dat het vrouwelijke weer in ere wordt hersteld en dat het hand in hand optrekt met het mannelijke. Om zover te komen zullen het in eerste plaats de vrouwen zelf moeten zijn die weer in zichzelf en in wat ze in huis hebben gaan geloven. Mijn training is voor vrouwen die dat geloof en die kwaliteiten weer in zichzelf willen ontdekken en ontwikkelen. Ben jij zo’n vrouw? 

Iedere vrouw is van nature puur, authentiek en volmaakt. Door wat je hebt meegemaakt en meegekregen in je leven ben je je misschien anders gaan gedragen en het contact ermee (deels) kwijtgeraakt. Je bent je bijvoorbeeld gaan aanpassen, vriendelijker gaan voordoen of onzeker gaan voelen.Maar onder die laag van gedragingen zit nog steeds wie jij oorspronkelijk bent. Als je luistert kan je haar zachte fluistering nog horen. Ben je bereid om haar aandacht en ruimte te geven? Wil je de diepte en rijkdom in jezelf weer ervaren? Ook al bestaat de mogelijkheid dat je onderweg obstakels en oude pijn tegenkomt? Als je antwoord ‘ja’ is, dan ben je van harte welkom bij deze training.

INSPIRATIE
Veel vrouwen gingen ons voor in hun ontwikkeling. Hun ontdekkingen en wijsheden zijn bewaard gebleven in oude verhalen, ze zijn doorgegeven van moeder op dochter, al generaties lang. Eén van die oude verhalen is het Russische sprookje van ‘Vasalisa de Wijze’. Een rijk verhaal waar vrouwen ook nu nog veel van kunnen leren en dat richting geeft. Dit sprookje is de inspiratie voor deze training.

VASALISA DE WIJZE
Op jonge leeftijd sterft de lieve moeder van Vasalisa. Op haar sterfbed geeft ze haar een klein popje dat haar altijd kan helpen als ze raad nodig heeft. Het vervolg van het verhaal gaat over de weg die Vasalisa aflegt om het heilige vuur te halen. Onderweg komen er obstakels op haar pad die ze moet overwinnen. Ze overwint ze met behulp van het popje en brengt uiteindelijk het vuur terug naar huis. 

De weg met obstakels staat symbool voor de ontwikkelingsweg die iedere vrouw heeft te gaan. Het popje staat voor haar intuïtie, een innerlijk kompas dat iedere vrouw bij zich draagt en die haarfijn aangeeft hoe het zit en wat er aan de hand is. Het vuur staat voor inspiratie, passie, levenslust. 
Vasalisa’s weg vormt de leidraad waarlangs deze training is opgebouwd. 

OPBOUW VAN DE TRAINING
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst vertel ik een deel van het verhaal en staat een ‘obstakel’ uit het verhaal centraal:

 1. Afscheid nemen van de te goede moeder 
  Loslaten van het veilig houden, te zorgzaam en beschermend zijn. Stap het avontuur in, ga de uitdagingen aan van het leven en leer vertrouwen op je eigen wijsheid.
 2. Je schaduw in het licht zetten
  Lief zijn, meegaand en aangepast is de meest gewenste en geaccepteerde versie van jou. Onderken dat je ook afwijzend, jaloers en manipulatief kan zijn en ontdek de kwaliteit die daaronder ligt. Ervaar de spanning tussen wie je hebt geleerd te zijn en wie je werkelijk bent. Besef hoe je jezelf ondermijnt, laat los wat niet meer bij je past. 
 3. Naar binnen keren
  Tijd nemen om ‘het donkere bos in te gaan’, voor stilte, meditatie en bezinning. Contact maken met je  en je diepere weten. We trekken daadwerkelijk in stilte de natuur in. 
 4. De heks in je leren kennen
  Anders durven zijn, onaangepast, rauw, gek. Je leren verhouden tot macht, die van anderen en die van jezelf.  Het te kwetsbare kind dat zich klein en onderdanig voelt in jezelf steeds verder laten afsterven. 
 5. Het aardse en je lichaam eren
  In praktische zin zorgdragen voor jezelf en je omgeving betekent zorgdragen voor je eigen binnenwereld. Leer de kracht ervaren van reinigen, voeden en je vuur brandend houden. We gaan naar de hammam (oosters vrouwenbadhuis) en bereiden samen de maaltijd (als het kan boven vuur).
 6. Stevig op eigen benen staan
  Jezelf durven zijn, krachtig, kleurrijk en authentiek, zonder je af te hoeven sluiten en ongeacht wat anderen daarvan vinden. 
 7. Scherp zien
  Bekijk je leven op dit moment. Wat heeft nut en wil je behouden? Waar neem je in dankbaarheid afscheid van? Wat wil je ruimte geven en verder ontwikkelen?  

WERKWIJZE
De training is vooral ervaringsgericht. We doen veel met lichaamswerk, bewegen, dansen, onderlinge massage. Verder werken we met meditatie, rituelen, spel, stem en opstellingen. Als het kan zijn we buiten in de natuur. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en om te delen. We leren met- en van elkaar. Aan het einde van iedere bijeenkomst maken we de vertaalslag naar je dagelijkse leven. 

PRAKTISCH
Data: 7 zaterdagochtenden van 9:30-12:30u (05-10, 02-11, 07-12, 18-01, 15-02, 14-03, 11-04)
Locatie: het Vlinderhuys in Amersfoort
Max. aantal deelnemers: 8
Kosten: Vroegboek-korting: 385,- geldig tot 5 september,
daarna: 425,- inclusief btw, koffie, thee en lekkers en bezoek aan de hammam. 
Als de kosten niet haalbaar zijn voor je, neem dan contact met me op om te overleggen wat wel kan.